Ewangelia

O g ł o s z e n i a    d u s z p a s t e r s k i e :


9 kwietnia 2017 roku – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej.


 • Dzisiejsza niedziela to Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania swego Paschalnego Misterium. Rozpoczyna się „Wielki Tydzień, który jest przeznaczony na wspomnienie Męki Chrystusa, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy”. Podczas każdej Mszy św. odbędzie się błogosławieństwo palm. Dzisiaj można nabyć je w naszym kościele.
 • Informujemy, że dzisiaj chrztów w naszej parafii nie ma.
 • Katecheza przed chrztem, wyjątkowo przed świętami, odbędzie się w środę, 12 kwietnia o godz. 19.15. dla rodziców i chrzestnych, którzy będą chcieli ochrzcić dziecko w Niedzielę Wielkanocną i w drugi dzień świąt.
 • Informujemy, że od 11 kwietnia po Mszy św. wieczornej rozpoczniemy pierwszą część nowenny do Św. Antoniego. Nowenna będzie trwała przez 9 wtorków poprzedzających jego uroczystość, tj. 13 czerwca. Nowennie towarzyszyć będzie modlitwa śpiewana litanii, hymnu Siqueris miracula oraz pieśni do św. Antoniego z Padwy.
 • Dziewczynki, chętne do sypania kwiatków podczas Rezurekcji zapraszamy na próbę we wtorek tj. 11 kwietnia o godz. 18.00.
 • W Wielki Czwartek w kościołach katedralnych odprawia się przed południem Mszę Krzyżma, w czasie której poświęca się oleje. Kapłani odmawiają przyrzeczenia złożone przy święceniach. W związku z tym Mszy św. o godz. 8.00 nie będzie. Mszę Wieczerzy Pańskiej będziemy sprawować o godz. 18.00. Rozpocznie się Święte Triduum Paschalne.
 • 14 kwietnia - Wielki Piątek Męki Pańskiej. Za udział w adoracji i ucałowanie krzyża podczas liturgii Męki Pańskiej można uzyskać odpust zupełny. Ofiary złożone przez wiernych przeznaczone będą na Grób Pański w Jerozolimie.
 • W Wielki Piątek Męki Pańskiej, a jeśli to możliwe, także w Wielką Sobotę, aż do Wigilii Paschalnej, wszędzie zachowuje się post paschalny.
 • W Wielką Sobotę po jutrzni błogosławieństwo pokarmów do godz. 17.30. Na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych należy przynieść świece.
 • 16 kwietnia - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Dziewczynki chętne do sypania kwiatków prosimy aby zgłosiły się do zakrystii z koszyczkami o godz. 5.45. Serdecznie zapraszamy.
 • Procesja rezurekcyjna jest uroczystym ogłoszeniem Zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. Rozpocznie się o godz. 6.00 rano.
 • Taca z przyszłej niedzieli, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca przeznaczona będzie na potrzeby naszego kościoła. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękuję.


W I E L K I   T Y D Z I E Ń

Ś w i ę t e   T r i d u u m   P a s c h a l n e

w   p a r a f i i   Ś w i ę t e j   R o d z i n y

 

Wielki Czwartek

Ustanowienie eucharystii i kapłaństwa, Jezus uczy braterskiej miłości

 

M s z a    W i e c z e r z y    P a ń sk i e j  godz. 18.00

 

Eucharystia


 

Wielki Piątek

Rozważanie i adoracja Męki Pańskiej

Jutrznia o godz.: 8.00, adoracja

 

L i t u r g i a   M ę k i   P a ń s k i e j    godz.:     18.00

 

Eucharystia


 

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa oraz zstąpienie Jezusa do otchłani

W modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie.

 

Jutrznia 8.00,  błogosławieństwo pokarmów po jutrzni do godz.: 17.30

 

Golgota


 

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

 

W I E L K A    N O C

 

W i g i l i a   P a s c h a l n a    godz.: 20.00  -
ta noc jak dzień zajaśnieje...

Na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przynosimy świece

 

Golgota


DZIEŃ  PAŃSKI

 

Procesja rezurekcyjna godz.: 6.00 (niedziela)

 

Msze święte: po procesji 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00, 19.30Spowiedź w Wielkim Tygodniu: poniedziałek – środa

W czasie Mszy Św.

Mapa Parafii Świętej Rodziny

M s z e    ś w .

Dni powszednie: 8.00, 18.00
Niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30 - dla dzieci starszych z rodzicami, 12.00,
16.00 - dla dzieci do 7 roku życia z rodzicami, 18.00, 19.30 - młodzież
Inne nabożeństwa...