Mk 6, 1-6 Jezus nie przyjęty w Nazarecie
Słowa Ewangelii według świętego Marka:

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?». I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Oto słowo Pańskie.

O g ł o s z e n i a    d u s z p a s t e r s k i e   na   d z i e ń :


5 lipca 2015 roku - czternasta niedziela zwykła

 • Dzisiejsza niedziela, to pierwsza niedziela miesiąca, z tej racji po Mszy Św. o godz. 12.00, krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i Akt zawierzenia naszej parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
 • Jutro – wspomnienie Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, Dziewicy. Jest to również dzień patronalny Apostolstwa Chorych.
 • W środę, wspomnienie Św. Jana z Dukli, kapłana.
 • W, sobotę, 11 lipca– święto Św. Benedykta, Opata, Patrona Europy.

Mk 6, 7-13 Rozesłanie Apostołów
Słowa Ewangelii według świętego Marka:

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien». I mówił do nich: «Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich». Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Oto słowo Pańskie.

O g ł o s z e n i a    d u s z p a s t e r s k i e   na   d z i e ń :


12 lipca 2015 roku - piętnasta niedziela zwykła

Mk 6, 30-34 Jezus dobry psterz
Słowa Ewangelii według świętego Marka:

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

Oto słowo Pańskie.

O g ł o s z e n i a    d u s z p a s t e r s k i e   na   d z i e ń :


19 lipca 2015 roku - szesnasta niedziela zwykła

 • Dzisiaj, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca taca przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła. Wszystkim darczyńcom składam serdeczne podziękowanie.
 • Dzisiaj, po każdej Mszy Św. odbędzie się Błogosławieństwo wszelkich pojazdów. Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci. Ofiary z tego obrzędu przeznaczone będą na szlachetne cele MIVA Polska i na środki transportu dla misjonarzy i misjonarek. Odbędzie się również na ten cel zbiórka do puszek. W imieniu misjonarzy składam Bóg zapłać za okazaną pomoc.
 • Jutro, wspomnienie Bł. Czesława, Kapłana.
 • W środę – 22 lipca – wspomnienie Św. Maryi Magdaleny.
 • W czwartek, 23 lipca – święto Św. Brygidy, zakonnicy – patronki Europy.
 • W piątek – wspomnienie Św. Kingi, Dziewicy.
 • W sobotę, 25 lipca, święto Św. Jakuba Apostoła. Jest to również Dzień automobilistów, motocyklistów i kierowców pojazdów mechanicznych.Mapa Parafii Świętej RodzinyM s z e    ś w .

Dni powszednie: 8.00, 18.00
Niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30 - rodzice z dziećmi, 12.00, 18.00, 19.30 - młodzież
Inne nabożeństwa...

        

Święta Rodzina