O g ł o s z e n i a     d u s z p a s t e r s k i e

6 kwietnia 2014 roku – piąta niedziela Wielkiego Postu.

 • Dzisiaj, pierwsza niedziela miesiąca z tej racji po Mszy Św. o godz. 12.00, krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i Akt zawierzenia naszej parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
 • Również dzisiaj rozpoczynają się w naszej parafii Rekolekcje wielkopostne, które będą trwały do 9 kwietnia b.r. Nauki rekolekcyjne będą na każdej mszy św., tj. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 16.00; 18.00 i 19.30, a w dni powszednie ( tj. od poniedziałku do środy), na mszach św. o godz. 8.00, 18.00 i 19.30 – Prowadzi je Ks. Profesor Janusz Lemański. Dokładny plan rekolekcji zamieszczony jest na naszej stronie internetowej i w gablotach.
 • Od poniedziałku do środy będą księża goście i będzie można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.
 • Taca z poniedziałku, wtorku i środy przeznaczona będzie na potrzeby księdza rekolekcjonisty.
 • Jak już zapowiadaliśmy, dzisiaj odbywa się zbiórka do puszek na zakup kwiatów do przystrojenia Grobu Pańskiego w naszym kościele.
 • Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania swego Paschalnego Misterium. Rozpoczyna się „Wielki Tydzień, który jest przeznaczony na wspomnienie Męki Chrystusa, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy”. Podczas każdej Mszy św. odbędzie się błogosławieństwo palm, które będzie można nabyć w naszym kościele.
 • Informujemy, że w Niedzielę Palmową tj. 13 kwietnia chrztów w naszej parafii nie będzie.
 • Katecheza przed chrztem, wyjątkowo przed świętami, odbędzie się w środę, 16 kwietnia o godz. 19.15. dla rodziców i chrzestnych, którzy będą chcieli ochrzcić dziecko w Niedzielę Wielkanocną i w drugi dzień świąt
 • W Wielkim Tygodniu sprawy w kancelarii załatwiamy do środy włącznie.
 • Zapraszamy na Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15.
 • Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu odprawiane są w piątek o godz. 17.30 dla dzieci i młodzieży, a o godz. 20.00 dla dorosłych.



Plan rekolekcji wielkopostnych w Parafii Św. Rodziny
w dniach: 06 – 09.04.2014 roku.


 • 06.04.2014 – niedziela:
  - Msza św. z naukami rekolekcyjnymi godz.: 7.30; 9.00; 10.30 dla dzieci; 12.00 z chrztami;
    17.15 Gorzkie Żale; 18.00 i 19.30    dla młodzieży.
 • 07.04.2014 – poniedziałek,
 • 08.04.2014 – wtorek,
 • 09.04.2014 – środa:
  - Msza św. z naukami rekolekcyjnymi godz.8.00; 18.00 i 19.30
  - Rekolekcje dla dzieci i młodzieży:
  - godz. 10.00 rekolekcje dla młodzieży szkół ponad gimnazjalnych
  - godz. 11.30 rekolekcje dla dzieci klas od 0 do 6 - Szkoły Podstawowej STO nr 4
  - godz. 13.00 rekolekcje dla młodzieży Gimnazjum.

13 kwietnia 2014 roku – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej.

niedziela palmowa
 • Dzisiejsza niedziela to Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania swego Paschalnego Misterium. Rozpoczyna się „Wielki Tydzień, który jest przeznaczony na wspomnienie Męki Chrystusa, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy”. Podczas każdej Mszy św. odbędzie się błogosławieństwo palm. Dzisiaj można nabyć je w naszym kościele.
 • Dziewczynki, chętne do sypania kwiatków podczas Rezurekcji zapraszamy na próbę w środę tj. 16 kwietnia po Mszy św. wieczornej.
 • W Wielki Czwartek w kościołach katedralnych odprawia się przed południem Mszę Krzyżma, w czasie której poświęca się oleje. Kapłani odmawiają przyrzeczenia złożone przy święceniach. W związku z tym Mszy św. o godz. 8.00 nie będzie. Mszę Wieczerzy Pańskiej będziemy sprawować o godz. 18.00. Rozpocznie się Święte Triduum Paschalne.
 • 18 kwietnia - Wielki Piątek Męki Pańskiej. Za udział w adoracji i ucałowanie krzyża podczas liturgii Męki Pańskiej można uzyskać odpust zupełny. Ofiary złożone przez wiernych przeznaczone będą na Grób Pański w Jerozolimie.
 • W Wielki Piątek Męki Pańskiej, a jeśli to możliwe, także w Wielką Sobotę, aż do Wigilii Paschalnej, wszędzie zachowuje się post paschalny.
 • Droga Krzyżowa w Wielki Piątek odbędzie się tylko raz o godz. 17.00.
 • W Wielką Sobotę na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych należy przynieść świece.
 • 20 kwietnia, to Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Dziewczynki chętne do sypania kwiatków prosimy aby zgłosiły się do zakrystii z koszyczkami o godz. 5.45. Serdecznie zapraszamy.
 • Procesja rezurekcyjna jest uroczystym ogłoszeniem Zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego.


W I E L K I   T Y D Z I E Ń

Ś w i ę t e   T r i d u u m   P a s c h a l n e

w   p a r a f i i   Ś w i ę t e j   R o d z i n y

 

Wielki Czwartek

Ustanowienie eucharystii i kapłaństwa, Jezus uczy braterskiej miłości

 

M s z a    W i e c z e r z y    P a ń sk i e j  godz. 18.00

 

Eucharystia


 

Wielki Piątek

Rozważanie i adoracja Męki Pańskiej

Jutrznia o godz.: 8.00, adoracja, Droga Krzyżowa  godz. 17.00

 

L i t u r g i a   M ę k i   P a ń s k i e j    godz.:     18.00

 

 

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa oraz zstąpienie Jezusa do otchłani

W modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie.

 

Jutrznia 8.00,  błogosławieństwo pokarmów po jutrzni do godz.: 17.30

 

Golgota


 

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

 

W I E L K A    N O C

 

W i g i l i a   P a s c h a l n a    godz.: 20.00  - ta noc jak dzień zajaśnieje...

Przynosimy świece  -  odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

 

DZIEŃ  PAŃSKI

 

Procesja rezurekcyjna godz.: 6.00 (niedziela)

 

Msze święte: po procesji 9.00,  10.30,  12.00,  18.00, 19.30

 

Spowiedź  w Wielkim Tygodniu:   poniedziałek – środa

Przed każdą Mszą Świętą i wieczorem dokąd będzie potrzeba




20 kwietnia 2014 roku – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

 • Wszystkim parafianom i gościom z okazji Świąt Wielkanocnych, w imieniu własnym i księży tutaj pracujących życzę, by blask Miłości Zmartwychwstałego Chrystusa napełnił nas niewypowiedzianą radością, dodał sił, odwagi w wierze, był podporą w strapieniu i umocnieniem w codziennym życiu. Niech czas Świąt przepełniony będzie pogodą ducha, Chrystusowym pokojem i Bożą Miłością.
 • Jutro – poniedziałek – w Oktawie Wielkanocy - drugi dzień świąt Msze św. W naszym kościele wg porządku niedzielnego tj. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00 i 19.30.
 • Jutro podczas wszystkich Mszy św. będzie zbierana taca na KUL. Za złożone ofiary w imieniu rektora i społeczności akademickiej składam serdeczne Bóg zapłać.
 • Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocy. Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie, dlatego w piątek, można spożywać pokarmy mięsne.
 • Najbliższa niedziela, to niedziela Miłosierdzia Bożego (Niedziela Biała), z racji pierwszej niedzieli miesiąca, po Mszy Św. o godz. 12.00, krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i Akt zawierzenia naszej parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.


27 kwietnia 2014 roku – Druga niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego. (Niedziela Biała)

 • Jutro, w poniedziałek Uroczystość Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika.
 • We wtorek, 29 kwietnia – święto Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i Doktora Kościoła, Patronki Europy.
 • We wtorek, również przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie drugiej wojny światowej.
 • 1 Maja Msze Św. w naszej parafii według porządku dnia powszedniego, tj. o godz. 8.00 i 18.00. Jest to pierwszy czwartek miesiąca, będziemy się modlić o powołania kapłańskie i zakonne w naszej parafii.
 • 1 maja, rozpoczną się nabożeństwa majowe ku czci N.M.P., które odprawiane będą w dni powszednie i świąteczne po mszy św. wieczornej o godz. 18.00.
  Bardzo proszę o udekorowanie kapliczek znajdujących się na terenie naszej parafii.
 • 2 maja – wspomnienie Św. Atanazego, biskupa i doktora kościoła. Jest to 1 piątek miesiąca, spowiedź o godz. 7.30 rano i po południu od godz. 17.30.
 • 3 maja, w sobotę, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Msze św. wg porządku niedzielnego tj. o godz. 7.00 Godzinki; 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00 i 19.30. Jest to również 222 Rocznica Konstytucji 3 maja – święto narodowe i Dzień Emigranta.
 • 3 maja – pierwsza sobota miesiąca. Ponieważ w tym dniu przypada Uroczystość, księża do chorych pójdą w następną sobotę. Prosimy o zgłaszanie nowych chorych, jeżeli tacy są na terenie parafii.
 • 4 maja, w przyszłą niedzielę, w naszym kościele Pierwszą Komunię Świętą przyjmą dwie grupy dzieci:
  - o godz. 10.30 klasy II E, II G (SP 4) i pozostałe szkoły,
  - o godz. 12.30 (SP 4) klasy IIC, IID, II F i II H .
 • W związku z komunią 4 maja chrztów w naszym kościele nie będzie.





Mapa Parafii Świętej Rodziny