Łk 21, 25-28. 34-36 Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Oto słowo Pańskie.

O g ł o s z e n i a    d u s z p a s t e r s k i e :
29 listopada 2015 roku - I niedziela Adwentu • Dzisiejsza niedziela to pierwsza niedziela Adwentu. Jest to okres przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi, jak również okresem oczekiwania na Jego powtórne przyjście na końcu czasów. Czyli jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania.
 • Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne. W imieniu Rektora i młodzieży kleryckiej składam podziękowanie za wsparcie finansowe i modlitewne.
 • Jak już zapowiadaliśmy od dzisiaj w naszej świątyni można nabyć opłatki.
 • Prosimy Państwa o pobranie rozdawanych przy wyjściu z kościoła, przez młodzież z KSM-u, informacji dotyczących kultu Miłosierdzia Bożego i relikwii Św. s. Faustyny.
 • Dzisiaj, podczas Mszy Świętej o godz. 16.00, w kościele seminaryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście, sześciu naszych ministrantów otrzyma promocję lektorską. Tym samym poszerzy się grono lektorów w naszej parafii z 9 do 15. Gratulujemy kandydatom i ich rodzinom i łączymy się z nimi w modlitwie.
 • Jutro święto Świętego Andrzeja Apostoła, jest to również Dzień Imienin naszego księdza Andrzeja Pawelskiego. W Jego intencji będziemy się modlić jutro na Mszy św. o godz. 8.00 rano. Już dzisiaj składamy Księdzu i wszystkim Solenizantom Andrzejom serdeczne życzenia.
 • Zapraszamy na Msze Św. Roratnie, które będą sprawowane od poniedziałku do piątku rano o godz. 6.30, a w sobotę o godz. 8.00. Na msze św. roratnie można zamawiać intencje mszalne.
 • W czwartek, wspomnienie Św. Franciszka Ksawerego, Kapłana. Jest to pierwszy czwartek miesiąca, będziemy się modlić o powołania kapłańskie i zakonne w naszej parafii.
 • W piątek, 4 grudnia, przypada 1 piątek miesiąca, spowiedź o godz. 7.30 rano i po południu od godz. 17.30.
 • 5 grudnia, pierwsza sobota miesiąca. Wyjście księży do chorych.
 • Uprzejmie informujemy, że w przyszłą niedzielę t.j. 6 grudnia b.r. sakramentu chrztu dzieciom udzielimy wyjątkowo na Mszy św. o godz. 10.30. O godz. 12.00 sprawowana będzie Msza św. z udziałem Ks. Biskupa Rafała Markowskiego, który uroczyście wprowadzi do naszego kościoła relikwie Św. Siostry Faustyny. Już dzisiaj Wszystkich naszych parafian serdecznie zapraszamy na tę Uroczystość. Bezpośrednio po Mszy będzie możliwość ucałowania relikwii.
 • Uprzejmie informujemy, że 6 grudnia b.r. sakramentu chrztu dzieciom udzielimy wyjątkowo na Mszy św. o godz. 10.30. O godz. 12.00 sprawowana będzie Msza św. z udziałem Ks. Biskupa Rafała Markowskiego, który uroczyście wprowadzi do naszego kościoła relikwie Św. Siostry Faustyny. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na tę uroczystość.
 • Przyszła niedziela jest niedzielą pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie z tej racji odbędzie się zbiórka do puszek.
 • Przyszła niedziela to pierwsza niedziela miesiąca, z tej racji o godz. 12.00 odbędzie się krótka adoracja Najświętszego Sakramentu Akt i zawierzenia naszej parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
 • W przyszłą niedzielę przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w naszej świątyni zostanie odśpiewany Akatyst ku czci Matki Bożej. Pierwszy raz mogliśmy uczestniczyć w tej modlitwie podczas nawiedzenia naszej parafii kopii obrazu jasnogórskiego. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i śpiewania po ostatniej Mszy świętej wieczornej, ok. godziny 20.30. Modlitwę zakończymy Apelem Jasnogórskim.
 • Przypominamy, że w czasie wizyty duszpasterskiej, katechezy przed chrztem nie będzie i w środę po Mszy św. wieczornej kancelaria nie będzie czynna ponieważ księża wychodzą z wizytą duszpasterską.
 • Dziękujemy za przyjęcie księży w czasie wizyty duszpasterskiej i za złożone ofiary. Plan wizyty duszpasterskiej jest zamieszczony na naszej stronie internetowej i w gablotach. Jeżeli są chętni do rozwieszenia planu wizyty w swoich miejscach zamieszkania, po mszy św. zapraszam do zakrystii.
 • Nowych mieszkańców, którzy pragną przyjąć w tym roku księdza, w nowo zasiedlanych mieszkaniach i blokach prosimy o kontakt telefoniczny lub zgłaszanie się osobiste w kancelarii. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 stycznia 2016 roku.
 • Kandydatów do Bierzmowania zapraszamy na kolejne spotkanie formacyjne, które odbędzie się 4 grudnia (w najbliższy piątek) o godz. 19.00 w kościele. 
Mapa Parafii Świętej RodzinyM s z e    ś w .

Dni powszednie: 8.00, 18.00
Niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30 - rodzice z dziećmi, 12.00, 18.00, 19.30 - młodzież
Inne nabożeństwa...

        

Święta Rodzina