Mk 9, 2-10 Przemienienie Pańskie
Słowa Ewangelii według świętego Marka:
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie». I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
Oto słowo Pańskie.

O g ł o s z e n i a    d u s z p a s t e r s k i e   na   d z i e ń :


01 marca 2015 roku – druga niedziela Wielkiego Postu

 • Dzisiejsza niedziela, to niedziela pomocy Kościołowi w świecie. Odbywa się zbiórka do puszek.
 • Dzisiaj, po mszy św. o godz. 12.00, z racji pierwszej niedzieli miesiąca odbędzie się krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i Akt Zawierzenia naszej parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
 • We wtorek przypada rocznica nominacji Pasterza Archidiecezji na stolicę metropolitalną w Warszawie.
 • W środę, 4 marca - święto Św. Kazimierza Królewicza. Jest to również Dzień Imienin Pasterza Archidiecezji Ks. Kardynała Kazimierza Nycza.
 • 5 marca, pierwszy czwartek miesiąca, będziemy się modlić o powołania zakonne i kapłańskie w naszej parafii.
 • 6 marca, pierwszy piątek miesiąca, spowiedź o godz. 7.30 i 17.30. Po Mszy św. wieczornej Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt Zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa całej parafii.
 • W każdy piątek Wielkiego Postu odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O godz. 17.30 dla dzieci i młodzieży, a o godz. 20.00 dla dorosłych.
 • 7 marca - pierwsza sobota miesiąca, wyjście księży do chorych.
 • Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15.
 • Dziękujemy za przyjęcie księży w czasie wizyty duszpasterskiej i za złożone ofiary. Wizyty zakończyliśmy 28 lutego.
 • 8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet.
 • Informacja dla Kandydatów do Bierzmowania:
  W sobotę, 28 marca br, Kandydaci do Bierzmowania, przeżywać będą XXX Diecezjalne Światowe Dni Młodzieży. W ramach spotkania, które rozpocznie się o godz. 11.00 w kościele Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim, przewidziano wspólną modlitwę, konferencję i złożenie na ręce Księdza Biskupa pisemnych Próśb o udzielenie Sakramentu Bierzmowania. W związku z licznymi brakami w dokumentacji niektórych naszych Bierzmantów, bardzo prosimy o uzupełnienie ich do najbliższego spotkania formacyjnego, które odbędzie się 20 marca (piątek) o godz. 18.30 w salce pod zakrystią. Osoby, które tego nie uczynią, nie będą spełniać warunków dopuszczających do skierowania Prośby o udzielenie Bierzmowania i przystąpienia do egzaminu przed Bierzmowaniem. Bardzo prosimy o poważne podejście do sprawy. W gablocie przy wyjściu z kościoła zostały zamieszczone listy z ewentualnymi uwagami do Kandydatów. Brakujące dokumenty należy dostarczyć do kancelarii parafialnej 12 lub 19 marca 2015 w godz. 16.30-17.30.Mapa Parafii Świętej RodzinyM s z e    ś w .

Dni powszednie: 8.00, 18.00
Niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30 - rodzice z dziećmi, 12.00, 18.00, 19.30 - młodzież
Inne nabożeństwa...