Mk 10, 2-16 (krótsza perykopa Mk 10, 2-12) Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela
Słowa Ewangelii według świętego Marka:

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?». Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg „stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».
Koniec krótszej perykopy.
Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Oto słowo Pańskie.

O g ł o s z e n i a    d u s z p a s t e r s k i e :

4 października 2015 roku - XXVII niedziela zwykła

  Z Liturgii Kościoła:

 • Dzisiaj, pierwsza niedziela miesiąca, z tej racji po Mszy Św. o godz. 12.00, krótka adoracja Najświętszego Sakramentu i Akt zawierzenia naszej parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
 • W poniedziałek – wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej, Dziewicy.
 • W środę, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
 • W piątek, 9 października – wspomnienie Bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa.


 • Z życia Kościoła i Parafii:

 • Dzisiaj, w Rzymie rozpoczęło się XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone rodzinie. W związku z tym dzisiejsza niedziela jest szczególnym dniem modlitwy w intencji synodu i po każdej mszy św. odmówimy modlitwę, którą na tę okoliczność ułożył Ojciec Św. Franciszek. Ponadto od dzisiaj do 25 października w czasie Nabożeństw Różańcowych będziemy modlili się w intencjach Synodu.
 • Dziś, w naszej parafii przeżywamy Niedzielę Światowych Dni Młodzieży, modlimy się o obfite owoce spotkania młodych, w lipcu 2016 roku. Oprawę liturgiczną wszystkich Mszy Świętych przygotowali Wolontariusze ŚDM-u. U nich również, w namiocie przed kościołem, możemy pozyskać szczegółowe informacje nt Dni Młodzieży, zapisać się do wolontariatu, bądź zgłosić chęć przyjęcia młodzieży do swoich mieszkań.
 • Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie zaprasza na konferencję „Biblia a finanse”, która odbędzie się dzisiaj o godz.12.00, w sali pod kościołem. Na konferencję zaproszony jest każdy, kto chce poznać biblijne rady dotyczące zarządzania pieniędzmi i stosować je w swoim życiu. Dodatkowo zaprasza na kurs, również poświęcony tej tematyce. Więcej informacji na dzisiejszej konferencji oraz w ogłoszeniu w gablocie.
 • Od jutra przyjmujemy intencje na 2015 rok i wypominki roczne i jednorazowe. Za polecanych w wypominkach modlimy się w każdą niedzielę przed mszą św. o godz. 12.00 i każdego 15 dnia miesiąca na mszy św. o godzinie 18.00.
 • Przypominamy o Nabożeństwach Różańcowych, które odprawiane są każdego dnia po Mszach Św. wieczornych o godz. 18.00. W czwartki Różaniec prowadzi młodzież, a w piątek dzieci. Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w tych nabożeństwach. Dziękujemy również ministrantom i wspólnocie KSM, za oprawę liturgiczną i modlitewną, jakiej podjęli się w ciągu wszystkich Nabożeństw Różańcowych.
 • W niedzielę, 11 października będziemy obchodzić jubileuszowy – XV Dzień Papieski. W tym roku pod hasłem: „Jan Paweł II – patron rodziny”. Zostanie odczytany list pasterski biskupów. Odbędzie się zbiórka do puszek na stypendia edukacyjne dla zdolnej młodzieży z ubogich środowisk. W tym dniu przed kościołem Św. Anny na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie o godz. 16.00 odbędzie się koncert, któremu będzie towarzyszyło wiele atrakcji.
Mapa Parafii Świętej RodzinyM s z e    ś w .

Dni powszednie: 8.00, 18.00
Niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30 - rodzice z dziećmi, 12.00, 18.00, 19.30 - młodzież
Inne nabożeństwa...

        

Święta Rodzina